Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ Online

Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (844) 39422373
Email: tananhedu@vnn.vn
Lượt truy cập

Tiếng Anh cho trẻ em

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CHO TRẺ EM CÙNG TÂN ANH
Đây là chương trình giáo dục ngoại ngữ của Trung tâm Tân Anh dành cho trẻ em từ 6-10 tuổi, nhằm giúp các em tiếp tục phát triển Tiếng Anh theo hướng toàn diện. Điều cốt lõi của chương trình Tiếng Anh Trẻ em là xây dựng ước muốn khám phá thế giới trong trẻ, đem đến cho trẻ một khả năng nắm bắt tiếng Anh như trẻ bản ngữ

Đối tác