Đang tải... Vui lòng chờ...
Hỗ trợ Online

Tư vấn hỗ trợ 1
ĐT: (844) 39422373
Email: tananhedu@vnn.vn
Lượt truy cập

Du học Australia

Du học Úc - Vùng lãnh thổ Bắc Úc  (Northern Territory)

AEAS và ngày hội giáo dục Trung học Australia 2017
Tổ chức các dịch vụ đánh giá giáo dục Australia (Australia Education Assessment Services – AEAS) là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đánh giá toàn diện cho học sinh bậc tiểu học và trung học muốn du học tại Australia từ năm 1985.

Đối tác